Порядок дій для отримання (продовження) свідоцтва про допущення ТЗ до перевезення НВ


  1. Документи разом із заявою для отримання (продовження) свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (згідно переліку) подаються до регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 (залишаються на першому поверсі у скрині для вхідної кореспонденції). Телефон для довідок +38073-048-31-03.
  2. Юридичною або фізичною особами, на підставі поданої заяви на огляд транспортного засобу, представляється до ТСЦ МВС в м. Києві транспортний засіб для перевірки відповідності його конструкції та спеціального обладнання. За результатами якого працівником ТСЦ МВС в м. Києві складається Акт про результати огляду на відповідність комплектації транспортного засобу (транспортної одиниці) вимогам розділу 5 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що затвердженні наказом МВС України від 26.07.2004 № 822.
  3. За результатами позитивної перевірки транспортного засобу та наданого повного пакету документів працівником ТСЦ МВС в м. Києві видається (продовжується) Свідоцтво.
  4. У разі продовження строку дії свідоцтва перевізник можне надати РСЦ МВС в м. Києві повний пакет документів без оригінала Свідоцтва. У такому випадку відмітка про продовження Свідоцтва проставляється при надані перевізником оригінала Свідоцтва, але не пізніше десяти робочих днів з моменту реєстрації заяви за умови прийняття позитивного висновку за результатами її огляду.
  5. При видачі нового Свідоцтва перевізник повертає свідоцтво в якого закінчився термін дії підрозділу який йому видавав. У разі неможливості його повернути, у заяві зазначається причина відсутності Свідоцтва.