КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2020 р. № 844
Київ

Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка національного посвідчення водія згідно з додатками 1 і 2;

зразок та технічний опис бланка міжнародного посвідчення водія згідно з додатками 3 і 4;

зразок та технічний опис бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу згідно з додатками 5 і 6;

зразок та технічний опис бланка тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу згідно з додатками 7 і 8;

зразок розпізнавального автомобільного знака України згідно з додатком 9.

2. Установити, що електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 956 “Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 96, ст. 3166), відображають набір даних, що зазначені у зразках національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, затверджених цією постановою.

3. Запровадити оформлення і видачу національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, зразки яких затверджені цією постановою.

4. Установити, що:

національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

до запровадження оформлення і видачі національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, зразки яких затверджені цією постановою, національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу оформляються з використанням бланків попередніх зразків.

5. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

6. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3 цієї постанови, який набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 844

ЗРАЗОК
БЛАНКА НАЦІОНАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 844

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка національного посвідчення водія

1. Бланк національного посвідчення водія (далі - бланк посвідчення) має вигляд пластикової картки типу ID-1 з імплантованим захисним елементом. Формат картки становить 54 х 85,6 (±0,75) міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

2. Для виготовлення бланка посвідчення використовується багатошаровий полімерний матеріал - полікарбонат, який за фізичними характеристиками відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

3. На лицьовому та зворотному боці бланка посвідчення способом офсетного та трафаретного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію. Бланк посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

4. Дизайн бланка посвідчення відтворюється способом офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку. Дизайн бланка створений з використанням спеціальних захисних фонових сіток, що відтворюють орнаментально-геометричні рисунки, та елементів, виконаних з негативного та позитивного тексту декількома мовами.

Для друкування бланка посвідчення використовуються такі фарби: темно-синього та темно-рожевого кольорів; синього та жовтого кольорів, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення власного кольору; лавандового кольору, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору; рожевого кольору, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення синього кольору.

Текст з обох боків бланка посвідчення друкується українською і англійською мовами фарбою чорного кольору, яка стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

5. На лицьовому боці бланка посвідчення:

надруковано чотири фонові захисні сітки, на фоні яких нанесено стилізоване зображення Державного Прапора України у верхньому правому куті, одну з яких надруковано способом ірисного офсетного друку;

одну захисну фонову сітку нанесено способом офсетного друку, фарбою рожевого кольору, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення синього кольору. Сітка містить елементи орнаментально-геометричних рисунків; позитивний текст - назва документа українською, англійською, французькою, німецькою, іспанською, шведською, італійською мовами, що повторюється; негативний текст з літерами перемінної висоти “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE”, що повторюється; фрагменти позитивного мікротексту “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE”, що повторюється;

другу захисну фонову сітку нанесено способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, який під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення власного кольору, у лавандовий, який під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору. Сітка містить елементи орнаментально-геометричних рисунків та негативний текст з літерами перемінної висоти “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE”, що повторюється;

фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору, надруковано елемент захисної сітки в місці, призначеному для внесення відцифрованої фотографії власника; стилізоване зображення малого Державного Герба України; хвилясті лінії перемінної товщини та стилізоване зображення спідометра;

у верхній частині бланка посвідчення - назва держави “УКРАЇНА” та назва документа “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ” українською, англійською та французькою мовами. Код держави “UA” виконано способом трафаретного друку оптико-перемінною фарбою;

позитивний мікротекст “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE”, що повторюється, відділяє назву держави від назви документа;

нижче послідовно згори донизу надруковано номери полів (текст не друкується), в яких зазначається:

Номер поля

Інформація, що зазначається у полі

1.

Прізвище

2.

Ім’я та по батькові

3.

Дата та місце народження

4a.

Дата видачі

4b.

Дата закінчення строку дії

4c.

Назва (код) установи, яка видала посвідчення

(4d).

Запис №

5.

Серія і номер посвідчення

6.

Фотографія власника (номер поля не друкується)

7.

Підпис власника

9.

Категорія

У полі “(4d).” в разі наявності зазначається унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

На лицьовому боці бланка посвідчення розміщено імплантований захисний елемент, який має три захисні рівні автентифікації. Захисний елемент містить два кола, різні за розміром. У великому колі зображено геометричний малюнок, а в малому колі - стилізоване зображення малого Державного Герба України.

Перший рівень захисту - наявність високодифракційних кольорів різних елементів; наявність двох кінетичних ефектів, які спостерігаються при нахилі зліва направо: текст “УКРАЇНА UKRAINE”, який розміщено по контуру обох кіл, набуває свічення різних кольорів; тонкі лінії по периметру кола ліворуч світяться зсередини назовні, праворуч периметр кола світиться ззовні всередину; наявність зміни кольору фону під час обертання на 90°.

Другий рівень захисту - наявність позитивного мікротексту “СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ” та “SERVICE CENTRE of the MIA of UKRAINE” з високою дифракцією та висотою літер 120 мкм.

Третій рівень захисту - наявність прихованого тексту “МВС УКРАЇНИ MIA UKRAINE”, який можна спостерігати за допомогою збільшення під мікроскопом у 30 разів.

6. На зворотному боці бланка посвідчення:

виконано дві захисні фонові сітки, які містять фрагменти орнаментальних рисунків та позитивний текст, що повторюється;

одну із сіток виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, який під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення власного кольору, у лавандовий, який під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору. Сітка містить елементи орнаментально-геометричних рисунків та позитивний текст - назва документа українською, англійською, французькою, німецькою, іспанською, шведською, італійською мовами, що повторюється;

невидимою при денному світлі фарбою, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору, надруковано зображення гільйошної розетки з кодом держави “UA”;

праворуч уздовж короткої сторони - перелік відомостей, які вносяться в документ (“1. Прізвище - Surname. 2. Ім’я та по батькові - Given name (s). 3. Дата і місце народження - Date and place of birth. 4a. Дата видачі - Date of issue. 4b. Дата закінчення строку дії - Expiry date. 4c. Назва установи, яка видала посвідчення - Issuing authority. (4d). Запис № - Record No. 5. Серія і номер посвідчення - Licence number. 7. Підпис власника - Holder's signature. 9. Категорія - Category. 10. Категорія дійсна з - Category issuing date. 11. Категорія дійсна до - Category expirе. 12. Обмеження - Restrictions. 14. Група крові (резус-фактор) - Blood type (Rh factor) / Згода на донорство (так/ні) - Consent for donation (yes/no).”);

надруковано таблицю з категоріями транспортних засобів, піктограмами та полями, позначеними цифрами “9.”, “10.”, “11.”, “12.”, та поле “14.” для внесення таких даних;

у полі “10.” зазначається дата відкриття відповідної категорії на право керування транспортними засобами, а в полі “11.” - дата закінчення дії відповідної категорії;

у полі “14.” інформація про надання письмової згоди або незгоди на посмертне донорство вноситься тільки за письмовою згодою особи;

способом лазерного гравіювання наноситься серія і номер бланка посвідчення, які складаються з трьох літер, шести цифр, та реквізити підприємства-виробника.

7. Бланк національного посвідчення водія персоналізується із застосуванням кольорового ретрансферного термодруку за допомогою прозорої спеціальної захисної плівки.

Така плівка містить металізоване голографічне зображення емблем МВС різного розміру, розташованих у шаховому порядку паралельними рядами. Усередині емблем виконано стилізоване зображення малого Державного Герба України, фон якого створений з тексту, нерозбірливого для людського ока, який може бути декодований за допомогою лазерного приладу та під дією заломленого світла, що відбивається під певним кутом. Під зображенням емблем МВС більшого розміру виконано текст “МВС УКРАЇНИ” з мультиканальним ефектом, а під зображенням емблем МВС меншого розміру - текст “MIA UKRAINE”. По периметру малого Державного Герба України меншого розміру виконано позитивний мікротекст “МВС УКРАЇНИ MIA UKRAINE”.Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 844

ЗРАЗОК
бланка міжнародного посвідчення водія

Лицьовий бік першого аркуша обкладинки


Лицьовий бік другого аркуша обкладинки


Внутрішній бік першого аркуша обкладинки


Внутрішній бік другого аркуша обкладинки


Перша внутрішня сторінка


Друга внутрішня сторінка


Третя внутрішня сторінка


Четверта внутрішня сторінка


П’ята внутрішня сторінка


Шоста внутрішня сторінка


Сьома внутрішня сторінка