A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Подання документів до акредитаційної комісії з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів


Перш ніж подати заяву для проведення державної акредитації закладу до Регіонального сервісного центру МВС (далі – РСЦ МВС), керівник закладу повинен звернутися із заявою (додаток 1) на ім’я керівника Територіального сервісного центру МВС (далі – ТСЦ МВС) для проведення обстеження матеріально-технічної бази такого закладу на відповідність установленим законодавством вимогам та отримання висновку.

Якщо за результатами обстеження матеріально-технічна база закладу відповідає Вимогам до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, які передбачені наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України від 05.04.2016 року № 255/369/132/344, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2016 року за № 672/28802 (далі – Вимоги), ТСЦ МВС складає висновок про матеріально-технічну базу закладу та видає його закладу.

Звертаємо Вашу увагу на те, що обстеження матеріально-технічної бази закладів, що мають відповідну ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, на відповідність Вимогам не проводиться.

Лише після отримання затвердженого керівником ТСЦ МВС висновку про обстеження матеріально-технічної бази закладу, керівник такого закладу (уповноважена особа) надає всі необхідні документи до РСЦ МВС. Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, що створений РСЦ МВС з метою проведення державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Контакти РСЦ МВС необхідної області Ви можете дізнатись у нас на сайті

Повноваження акредитаційної комісії РСЦ МВС.

До повноважень акредитаційної комісії РСЦ МВС належать:

  • розгляд заяв і матеріалів та прийняття рішення про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідних категорій або відмову в акредитації;
  • видача сертифіката про державну акредитацію закладу;
  • видача дубліката сертифіката про державну акредитацію закладу;
  • здійснення моніторингу якості проведення закладом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, рівня аварійності серед його випускників;
  • тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію у разі виявлення під час перевірки, що проводиться у встановленому законодавством порядку, порушень вимог до закладу;
  • анулювання сертифіката про державну акредитацію у разі неусунення у встановлений строк виявлених під час перевірки порушень вимог до закладу.

Перелік документів, що подаються до РСЦ МВС для проходження державної акредитації.

Для державної акредитації заклад подає до РСЦ МВС:

заяву (додаток 2);

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями, спорудами та/або земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

відомості про склад спеціалістів закладу (додаток 3), копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомості про матеріально-технічну базу закладу;

робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, погоджені з РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу (заява, додаток 4);

висновок про матеріально-технічну базу закладу (додаток 5) та її відповідність визначеним Вимогам, затверджений керівником ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу;

копії його установчих документів, завірені в установленому порядку.

Дії навчального закладу після проходження державної акредитації.

У разі позитивного розгляду поданих закладом матеріалів протягом 5 робочих днів з дати прийняття акредитаційною комісією рішення РСЦ МВС видає закладу сертифікат про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.

Закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, що отримав позитивне рішення, потрібно сплатити (за реквізитами відповідного РСЦ МВС):

— 195,00 грн – Державна акредитація закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;

— 15,30 грн – Сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Після сплати не раніше через 3 календарних дні, для отримання сертифікату про державну акредитацію закладу необхідно надати до РСЦ МВС:

— оригінал платіжних доручень (із відміткою банку);

— доручення на особу, що уповноважена закладом на отримання сертифікату;

— паспорт громадянина України (особи, що отримує сертифікат).