A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Форма та порядок подання запиту на інформацію

У МВС встановлено наступну форму запиту на інформацію та порядок її подання.

Інформація про документи, що перебувають у володінні Регіонального сервісного центру  ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС), розміщена на веб-сайті www.kyiv.hsc.gov.ua

Запит може бути поданий:

на поштову адресу — вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

на електронну адресу — info_kyiv@hsc.gov.ua

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначається:

 1. ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. підпис і дата.

  Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

  Розпорядником інформації є Міністерство внутрішніх справ України.
  (найменування розпорядника інформації)

  Запитувач:


  (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,


  прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних


  осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,  поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)


  Запит на отримання публічної інформації

  Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

  (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)


  Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

  на поштову адресу

  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,  будинок, корпус, квартира)


  на електронну адресу


  за телефоном/факсом  (дата)